การจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:30โดยนางสาวปวริศา พิทักษ์ธานินทร์
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายครูและบุคลากร ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประเมิน ซึ่งมีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ผูกขาว
2. นายกิตติกร  คมพิทยากุล
3. นายชัชชัย  จัดงูเหลือม
4. นายพีรพงศ์  ดุจจานุทัศน์
    

Comments