http://www.suratham.ac.th/home/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru/prakasrabsmakhrnakreiynchanm1laeam4pikarsuksa2560 • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย G-Suite และ DLIT วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมการใช้งาน G-suite และระบบคลังข้อสอบ DLIT ให้กับตัวแทนครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Google Apps และ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ G-Suite for Education      [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 ห้องเรียนพเศษ
  ส่ง 11 มี.ค. 2560 04:45 โดย Sawan STP
 • รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 03:15 โดย Sawan STP
 • สุรธรรมบาร์ซาร์ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสุรธรรมบาร์ซาร์ ซึ่งในกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูธแสดงผลงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ และโฟล์คซอง และการแข่งขันสตรีทบาส และตลาดนัดบาร์ซาร์ (เถ้าแก่น้อย) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองรณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 ก.พ. 2560 00:55 โดย Kanyarat Sirimathep
 • COBRA GOLD 2017 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากอาสาสมัครทหารอเมริกัน COBRA GOLD 2017 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนและนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงจากเจ้าของภาษา   [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 07:16 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 217 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:10 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:12 โดย นายประสาน ไปใหม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31