https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/stp/home/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B960-2%20copy.jpg


http://www.suratham.ac.th/home/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru/prakasrabsmakhrnakreiynchanm1laeam4pikarsuksa2560


 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • โครงการทดสอบ Presuratham Test 2017
  ส่ง 9 ม.ค. 2560 04:23 โดย Sawan STP
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • กิจกรรมติวคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์เรื่องกล้วยๆ) วันที่ 11 มกราคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ อติเทพ ถนอมพงษ์นาวิน หรือ ครูพี่โอม จากสถาบันกวดวิชา First Acadamy มาให้ความรู้เรื่อง คณิตศาสตร์เรื่องกล้วย ๆ ซึ่งกลุ่มงานวิชาการ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 335 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสรุธรรมพิทักษ์     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 23:29 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 10 มกราคม 2560 งานแนะแนว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีกิจกรรมการบรรยายเรื่องโลกกว้างทางอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การเสวนาจากผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 18:53 โดย Kanyarat Sirimathep
 • คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสุุรธรรมมพิทักษ์ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รับบริจาคเลือดจากคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสุุรธรรมมพิทักษ์ เป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 18:26 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ห้องสมุดโรงเรียนประเมินห้องสมุดดีเด่น วันที่ 4 มกราคม 2560 งานห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับการประเมินห้องสมุดดีเด่นจากคณะกรรมการประเมินของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 18:13 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และนางพัตรา อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นตัวแทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่โรงเรียนเสนานุเคราะห์     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 9 ม.ค. 2560 01:45 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 204 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:10 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:12 โดย นายประสาน ไปใหม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31