• พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โครงการห้องเรียนพิเศษ การท่องเที่ยวและการโรงแรม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม โรงเรียนเมืองคง โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 08:21 โดย Kanyarat Sirimathep
 • แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-net สูงสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภทรวรรธน์ ศุภพฤกษพงศ์ สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นางสาวอรนิภา ปะวะโน สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 07:51 โดย Kanyarat Sirimathep
 • การประชุมปรึกษาหารือ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานและอาสาสมัครโรงเรียน ศูนย์ AFS ฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 07:39 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียน ระเบียบการปฏิบัติตัวของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง และโรงเรียน[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 01:28 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 15 พ.ค. 2559 23:11 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 146 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube