http://www.suratham.ac.th/home/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru/prakasrabsmakhrnakreiynchanm1laeam4pikarsuksa2560 • ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 20:23 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Presuratham Test 2017
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 00:49 โดย Sawan STP
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • สุรธรรมบาร์ซาร์ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสุรธรรมบาร์ซาร์ ซึ่งในกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูธแสดงผลงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ และโฟล์คซอง และการแข่งขันสตรีทบาส และตลาดนัดบาร์ซาร์ (เถ้าแก่น้อย) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองรณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง โดย Kanyarat Sirimathep
 • COBRA GOLD 2017 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากอาสาสมัครทหารอเมริกัน COBRA GOLD 2017 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนและนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงจากเจ้าของภาษา   [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 07:16 โดย Kanyarat Sirimathep
 • สายสัมพันธ์น้อง-พี่ เทาฟ้า ม.6 รุ่นที่ 28 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ เทาฟ้า ม.6 รุ่นที่ 28 แสดงความยินดีกับพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 06:26 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรม Open House และ Pre-suratham2017 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม Open House และการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017 ภายในงานจะมีการจัดบูธนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ บูธนิทรรศการของโครงการห้องเรียนพิเศษ บูธการจัดการเรียนการสอนด้วย Google apps และการทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Pre-suratham 2017) ใน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 01:48 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมฟังธรรมะ ในวันมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญ ณ วัดโบสถ์ ร.23 โดยนักเรียนได้ฟังธรรมะจากพระครูภาวนาปทุมกิจ เพื่อปลูกฝั่งศาสนพิธี ในพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนดำรงตนเป็นพุทธสาวก ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรม คำสอน ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 23:18 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 214 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:10 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:12 โดย นายประสาน ไปใหม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31