• การประชุมผู้ปกครองนักเรียน EP,MEP,EIS วันที่ 22 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 02:04 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • โครงการประชุมผู้ปกครอง SME/LP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 01:51 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • วันแม่แห่งชาติ 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์[ดูภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 31 ส.ค. 2558 20:45 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผอ.โกศล พงษ์พานิช ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมิน   นายโกศล  พงษ์พานิช โรงเรียน    โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์     2557       ชื่อเรื่อง              การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้าง                        ชุดการเรียนการสอนของครู ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน                       ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย                 นายโกศล  พงษ์พานิช โรงเรียน            โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์             2558รายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2558 09:38 โดย Denduen Prawitwong
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้กับว่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 08:30 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube