แบบประเมินกิจกรรมวันแม่

http://esan66.sillapa.net/

 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Smart coz good food วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและลงมือปฏิบัติ มีการเรียนรู้คำศัพท์  การบรรยายขั้นตอนการประกอบอาหาร วาดภาพระบายสีรูปภาพอาหารตามจินตนาการของผู้เรียน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 00:12 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้จัดกิจกรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:43 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูผู้จัดกิจกรรมนำช่อดอกดาวเรืองช่อดอกบัวที่ขายที่ตลาดแม่กิมเฮงมาให้นักเรียนดูและบอกว่าทุกวันโกนครูจะไปซื้อเพื่อไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และบูชาพระแต่ละครั้งใช้เงินเกือบร้อยบาท ซึ่งการจัดดอกบัวและพับดอกบัวเป็นการมัดช่อดอกไม้ไม่ยุ่งยากและลงทุนไม่มาก  ถ้านักเรียนทำได้และทำการจำหน่ายให้กับครูในโรงเรียนและผู้สนใจ นักเรียนก็จะมีรายได้ระหว่างเรียน จึงให้นักเรียนฝึกมัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัวซึ่งฝึกมา 2 สัปดาห์แล้ว และสามารถทำได้สวยงาม ขั้นต่อไปนักเรียนที่เรียนต้องไปหาลูกค้าโดยไปประสานกับครูในโรงเรียนหรือผู้สนใจท ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 00:00 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Happy days in the sun วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น การเล่นเกมบิงโก การฝึกออกเสียงทบทวนคำศัพท์ 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 23:29 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การแข่งขัน crossword, ทักษะการสื่อสาร, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 04:04 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โครงการธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมในโครงการธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่ออบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณธรรม[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 21:42 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมแข่งขันสตริงคอมโบ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการศึกษาศิลปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันสตริงคอมโป เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเล่นวงดนตรีสตริงคอมโบ และเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 21:44 โดย Kanyarat Sirimathep
 • การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ Toyota fast fun fest ปี 2016 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เข้าร่วมการการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ Toyota fast fun fest ปี 2016 ที่สนามกีฬา 80 พรรษา ซึ่งปีนี้เชีนร์ลีดเดอร์และกองเชียร์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 11:01 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 10:41 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และเพื่อส่งเสริมให้แม่และลูกรักใคร่กันยิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายโกศล พงษ์พานิชเป็นตัวแทน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกิจกรรมกราบแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 10:24 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 176 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 06:27 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 22:59 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 08:00 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
STP Presentation 2016

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31