https://drive.google.com/file/d/0BztKbDtEqO0kZTR3SmVkaDVVRjQ/view • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แบบประเมินกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เลือกแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแบบประเมินสำหรับกองเชียร์แบบประเมินสำหรับขบวนพาเหรดแบบประเมินสำหรับผู้ทำอัฒจันทร์เชียร์ แบบประเมินสำหรับเชียร์ลีดเดอร์แบบประเมินสำหรับนักกีฬา กรีฑา แบบประเมินสำหรับครู บุคลากร
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 20:48 โดย Sawan STP
 • พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560 ณ ร.23 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำตัวแทนคณะครู นักเรียน รร.สุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ร.23 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผบ.ร.23 พัน.1 ส่วนราชการ รร.เสนานุเคราะห์ คณะแม่บ้าน ร.23 พัน.1 กำลังพล ร.23 พัน.1 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเกียรติจากร.23 ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีครั้งนี้ด้วยภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 07:44 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 07:42 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมวันแม่ ปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และเพื่อส่งเสริมให้แม่และลูกรักใคร่กันยิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายโกศล พงษ์พานิชเป็นตัวแทน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกิจกรรมกราบแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:25 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีลงนามรัฐสภา วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษใน”โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2560 07:35 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 238 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31