http://goo.gl/forms/8vezouuZBpBkmb4X2

http://goo.gl/forms/mJwT0WRHMJAgzqyB3

http://goo.gl/forms/hLQFBOEnFdpzL5Vp1

http://goo.gl/forms/KT78hMllmISop0eC3

http://goo.gl/forms/jwQUFTDHW4PaG6EG2

https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/stp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%20%E0%B8%94.jpg


 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Smart coz good food วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและลงมือปฏิบัติ มีการเรียนรู้คำศัพท์  การบรรยายขั้นตอนการประกอบอาหาร วาดภาพระบายสีรูปภาพอาหารตามจินตนาการของผู้เรียน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 00:12 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้จัดกิจกรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:43 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูผู้จัดกิจกรรมนำช่อดอกดาวเรืองช่อดอกบัวที่ขายที่ตลาดแม่กิมเฮงมาให้นักเรียนดูและบอกว่าทุกวันโกนครูจะไปซื้อเพื่อไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และบูชาพระแต่ละครั้งใช้เงินเกือบร้อยบาท ซึ่งการจัดดอกบัวและพับดอกบัวเป็นการมัดช่อดอกไม้ไม่ยุ่งยากและลงทุนไม่มาก  ถ้านักเรียนทำได้และทำการจำหน่ายให้กับครูในโรงเรียนและผู้สนใจ นักเรียนก็จะมีรายได้ระหว่างเรียน จึงให้นักเรียนฝึกมัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัวซึ่งฝึกมา 2 สัปดาห์แล้ว และสามารถทำได้สวยงาม ขั้นต่อไปนักเรียนที่เรียนต้องไปหาลูกค้าโดยไปประสานกับครูในโรงเรียนหรือผู้สนใจท ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 00:00 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Happy days in the sun วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น การเล่นเกมบิงโก การฝึกออกเสียงทบทวนคำศัพท์ 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 23:29 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การแข่งขัน crossword, ทักษะการสื่อสาร, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 04:04 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ​​​​​​​​​​​​​​​​ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดย นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยจัดพ ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 18:05 โดย Kanyarat Sirimathep
 • บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายโกศล  พงษ์พานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  นำคณะผู้บริหาร  และตัวแทนครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อออกอากาศทางช่อง KCTV ณ ห้องวีวัน 2 โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 21:15 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 02:02 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมการรณรงค์ในการออกเสียงประชามติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 6 โครงการคือ EP/MEP ,IP, Pre-engineer,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, EIS, การโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ "ประชาธิปไตย ประชาชน ประชามติ" เพื่อรณรงค์ในการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูธในวันที่ 7 สิงหาคม 2559[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 02:55 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ค่ายสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็มศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และนักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ เป็นการต่อยอดความรู้และประสบการณ์[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 21:06 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 166 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 06:27 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 22:59 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 08:00 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
STP Presentation 2016

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31