• อมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนา ID Plan สู่ระบบ TEPE Online โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนา ID Plan สู่ระบบ TEPE Online ตามโครงการพัฒนาครูมืออาชีพฃ
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 03:18 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการมงคล สายยศ ด้วยความยินดียิ่ง รองผู้อำนวยการมงคล  สายยศ 
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 02:24 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการนิเทศและติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากลที่บริหารจัดการคุณภาพระดับ SCQa คณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศและติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากลที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน School Quality Award : SCQA
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 02:04 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศผลการพิจารณาคัลเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลพิจารณาคัลเสือกลุกจ้างชั่วคราว อันดับ 1. นางสาวอุไร  นาเมืองรักษ์ สำรอง1. นางสาวพิมผกา  ตูบสันเทียะ2. นางสาวรุ่งฤดี  คำพิมพ์ให้ผุ้ทีได้รับคัดเลือกอันดับ 1 มารายงานตัวในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 20:31 โดย โสต์ ประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อบรม Google ให้บุคลากรทั้งโรงเรียน วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยงาน ICT จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในสถานศึกษา โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 170 คน ซึ่งคณะวิทยากรได้แก่ครูแกนนำด้าน Google Apps โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ (#Google STP Technology Innovator) และ #GEG Korat ซึ่งงานนี้คณะครูทุกท่านได้เรียนรู้การใช้งาน #suratham.ac.th และการใช้ Google Drive ในการแชร์เอกสารทำงานร่วมกันในโรงเรียน[คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 7 ต.ค. 2558 15:37 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube