• New AFS exchange students 2019 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ AFS ที่ได้มาเข้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนส ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 00:51 โดย EP/MEP SURATHAMPITAK
 • ศึกษาดูงาน เนติบัณฑิตยสภาฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 19:50 โดย SME/IP Surathampitak School
 • อบรมหุ่นยนต์อาดุยโน่ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/4 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เข้าร่วมการอบรมการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมห ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 03:21 โดย Kanyarat Sirimathep
 • Color of Music "สีสันแห่งดนตรี" 1/2562 กิจกรรม "Color of Music" การประกวดวงสตริงคอมโบ และวงโฟล์กซอง  ณ หอประชุมโรงเรียน                    ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  #รับสมัครผู้เข้าประกวด ต ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 04:45 โดย Kittiyaphon Phukkhao
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.6/2 (IP) และ ม.6/3 (PRE-ENGINEER) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 08:05 โดย SME/IP Surathampitak School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 305 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 240 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

การบริหารจัดการ ระบบ ict เพื่อการเรียนการสอน

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31