ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แนะแนว)

https://drive.google.com/file/d/17P7duXC6pJSHueICnbRVYdcltHPAFa9J/view?usp=drive_link