ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แนะแนว)

https://drive.google.com/file/d/1ueEINAUlJKiL36laJ8gloztBR6AwmSpO/view?usp=drive_link