YouTube for Education

โพสต์27 เม.ย. 2558 19:52โดยSawan STP   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2558 15:38 ]
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับ สพม.31 และ Google ประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการใช้ YouTube ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ Flipped Classroom โดยได้รับเชิญจากวิทยากร Google คือ คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล  ผู้เข้ารับการอบรมจากครูสังกัดโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คนComments