ยินดีต้อนรับครูย้าย

โพสต์23 ธ.ค. 2558 20:51โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

          วันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ.2558 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอต้อนรับคุณครูมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ 

ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จากโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  ด้วยความยินดียิ่ง


Comments