ยินดีต้อนรับครูใหม่และแสดงความยินดีรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์21 ม.ค. 2558 21:46โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2558 21:54 ]

            ยินดีต้อนรับ คุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูภาษาไทย  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ๒ ท่าน  ได้แก่  คุณครูณัฐฐินันท์  
สังสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และคุณครูอำไพ   มั่งมี  ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียน

จักราชวิทยา  

            และขอแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓ ท่าน ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 

ประจำปี ๒๕๕๗ คือ คุณครูวรรณภา   เพชรกิ่ง  คุณครูวิมล   บนกลาง  และคุณครูพัชรัตน์   ตากิ่มนอกComments