อบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:25โดยSME/IP Surathampitak School
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ SME ชั้น ม.2/2 และ ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3 “มหัศจรรย์วันข้ามภพ” โดยนักเรียนได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมอานิสงส์แห่ง ทาน ศีล ภาวนา ร่วมชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ และจุดประทีปเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
Comments