อบรมหุ่นยนต์อาดุยโน่

โพสต์5 ก.ค. 2562 03:21โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/4 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เข้าร่วมการอบรมการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยมด้วยอาดุยโน่ ณ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีครูพัชรพล  พิวขุนทด เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Comments