อบรม google apps for education และ DLIT

โพสต์30 มี.ค. 2559 01:09โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 28-29 มี.ค 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดอบรม google apps for education และ DLIT ให้กับตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ / โครงการห้องเรียนพิเศษ และพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระ

Comments