อบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์7 มี.ค. 2559 01:03โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 4 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในวันที่ 5 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด สพม.31 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และตลาดน้ำอัมพวา
Comments