เวทีนำเสนอ IS2 ระดับชั้น ม.5

โพสต์12 ก.ย. 2559 01:23โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 6 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตัวเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจาประกอบสื่อ powerpoint และ การนำเสนอด้วยวาจาประกอบโปสเตอร์

Comments