Color of Music "สีสันแห่งดนตรี" 1/2562

โพสต์2 ก.ค. 2562 23:18โดยKittiyaphon Phukkhao   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 04:45 ]
กิจกรรม "Color of Music" การประกวดวงสตริงคอมโบ และวงโฟล์กซอง  ณ หอประชุมโรงเรียน
                    ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
#รับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
#รับใบสมัครได้ที่ ห้องโยธวาทิต อาคาร 4 หรือ อาคาร 6 ชั้น 2
***แข่งขันรอบคัดเลือก (Audition) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

##สามารถโหลดใบสมัครได้ใต้โพสนี้ ชื่อไฟล์ใบสมัครการประกวดแข่งขัน 
***ส่งใบสมัครได้ที่ครูวรวิทย์  ครูอดุลย์ และครูกิตติยาภรณ์
ĉ
Kittiyaphon Phukkhao,
2 ก.ค. 2562 23:18
Comments