ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลโครงการ DLIT จาก สพฐ.

โพสต์24 ก.พ. 2559 19:22โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้เทคโนโลยี (DLIT) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้ามาติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขยายผลให้กับครูผู้สอน นักเรียน


Comments