ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

โพสต์2 ม.ค. 2561 23:42โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


Comments