ตารางวิเคราะห์แผนงานโครงการ58

โพสต์5 ม.ค. 2558 20:14โดยSawan STP
ให้แต่ละกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และวิเคราะห์ความสอดคล้องว่าอยู่มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใด และนำเข้าประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ċ
ตารางโครงการ_ตามมาตรฐาน-ตัวบ่งชี้-2015-01-05.zip
(566k)
Sawan STP,
5 ม.ค. 2558 20:14
Comments