สุรธรรมบาร์ซาร์ 2560

โพสต์24 ก.พ. 2560 00:55โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสุรธรรมบาร์ซาร์ ซึ่งในกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูธแสดงผลงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ และโฟล์คซอง และการแข่งขันสตรีทบาส และตลาดนัดบาร์ซาร์ (เถ้าแก่น้อย) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองรณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017

Comments