ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์23 มิ.ย. 2559 23:08โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานผลงานของครู-นักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ หอประชุม  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Comments