สุดยอดนักกีฬาเหรียญทอง โรงเรียนสุรธรรม

โพสต์23 ม.ค. 2558 01:28โดยกลุ่มสาระฯ ศิลปะ   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2558 07:55 ]

สรุปรางวัลการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2557   ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "5 ธันวาคม 2550"
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557

กรีฑาชาย

 ถ้วยรางวัล  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย    รองชนะเลิศ  อันดับ 1

 ถ้วยรางวัล  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย    ชนะเลิศ

ถ้วยรางวัล   รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย    รองชนะเลิศ  อันดับ 2

ถ้วยรางวัล   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย    ชนะเลิศ

สรุปเป็นเหรียญรางวัลแยกตามประเภท

25  เหรียญทอง

5   เหรียญเงิน

2   เหรียญทองแดง

          รวม 32 เหรียญ

กรีฑาหญิง

  ถ้วยรางวัล  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง    ชนะเลิศ 

  ถ้วยรางวัล  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง    รองชนะเลิศ  อันดับ 1

สรุปเป็นเหรียญรางวัลแยกตามบุคคล

49  เหรียญทอง

13   เหรียญเงิน

 2   เหรียญทอง

           รวม 64 เหรีย

รายชื่อสุดยอดนักกีฬาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  เจ้าเหรียญทอง  ปีการศึกษา 2557

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ประเภทกีฬา

ผลการแข่งขัน

 

รุ่น 12 ปี ชาย

 

 

1

ด.ช.จิรายุส

( เหรียญทอง)

ประเทืองไทย

วิ่ง 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

2

ด.ช.สิปปกร

ธีระกาญจนา

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

3

ด.ช.เทวราช

ฟองชัย

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

4

ด.ช.สุริยกมล

พรหมสวัสดิ์

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

5

ด.ช.กษม

พูนสถาพร

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

6

ด.ช.ชยพล

ขุมพลกรัง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

7

ด.ช.รัชพล

ชาติชนะ

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

8

ด.ช.จิรายุ

แก้วดวงดอน

ทุ่มน้ำหนัก

เหรียญเงิน

 

รุ่น 14 ปี ชาย

 

 

1

ด.ช.เรวัตร

( เหรียญทอง)

ใจเที่ยง

วิ่ง 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งกระโดดไกล

เหรียญทอง

2

ด.ช.ธัญญ

( เหรียญทอง)

เผื่อนภิญโญ

วิ่ง 400 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

3

ด.ช.ณัฐสิทธิ์

ค่อยจะโปะ

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

4

ด.ช.อาทิตย์

( เหรียญทอง)

แป้นกระโทก

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

5

ด.ช.ชินวัตน์

( เหรียญทอง)

ม่วงอยู่

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

6

ด.ช.ปิยวัฒน์

ไชยคำ

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง
 

รุ่น 16 ปี ชาย

 

 

1

นายปฏิพัทธ์

( เหรียญทอง)

กิ่งโคกกรวด

วิ่งกระโดดไกล

เหรียญทอง

เขย่งก้าวกระโดด

เหรียญทอง

2

นายธีรศักดิ์

บรรจงปรุ

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทองแดง

( เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง)

วิ่ง 400 เมตร

เหรียญเงิน

 

รุ่น 18 ปี ชาย

 

 

1

นายณัฐพงษ์

( เหรียญทอง)

เพ็งวงศ์

วิ่ง 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

2

นายพงศกร

( เหรียญทอง)

เอมโอช

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทอง

วิ่ง 400 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

3

นายณัฐดนัย

( เหรียญทอง)

พลเยี่ยม

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

4

นายอภินันท์

( เหรียญทอง)

อิทธิกุล

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

5

นายณัฐวุฒิ

ขอถือกลาง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญทอง

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ประเภทกีฬา

ผลการแข่งขัน

 

รุ่น 12 ปี หญิง

 

 

1

ด.ญ.ฟาริดา

โสณโชติ

วิ่ง 100 เมตร

เหรียญทอง

( เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  )

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญเงิน

วิ่งกระโดดไกล

เหรียญทอง

2

ด.ญ.สุวนันท์

คงรอด

วิ่ง 400 เมตร

เหรียญทอง

( เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน)

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญเงิน

3

ด.ญ.ภัคจิรา

ผะกานวล

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

( เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน)

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญเงิน

4

ด.ญ.ธนพร

ภัทรชัยยาคุปต์

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

( เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน)

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร

เหรียญเงิน

5

ด.ญ.กฤติยา

กล้ากระโทก

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญทอง

 

รุ่น 14 ปี หญิง

 

 

1

ด.ญ.ปุณนภา

ลาธุลี

วิ่ง 100 เมตร

เหรียญทอง

( เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง )

วิ่ง 200 เมตร

เหรียญทองแดง

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

วิ่งกระโดดไกล

เหรียญทอง

2

ด.ญ.ธัญญา

สายประสาท

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

3

ด.ญ.พิมพ์สุดา

สินปรุ

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

4

ด.ญ.อิสรพัชร

กนิษฐานนท์

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

5

ด.ญ.ลลิตวดี

พันหมวด

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

6

ด.ญ.ปิยะธิดา

เดียวสุรินทร์

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร

เหรียญเงิน

7

ด.ญ.ชิดชนก

จันทร์แสง

ทุ่มน้ำหนัก

เหรียญเงิน

 

รุ่น 16 ปี หญิง

 

 

1

น.ส.นงนภัส

ตระกูลพันธ์

วิ่งกระโดดไกล

เหรียญทอง

( เหรียญทอง)

 

เขย่งก้าวกระโดด

เหรียญทอง


สุดยอดผู้ฝึกสอนดีเด่น

          1 จ่าสิบเอกสุพจน์    ประเสริฐสังข์                 สังกัดกองพันทหารม้าที่ 8

2 สิบเอกประวัติ       เกษวิชัย                       ตำแหน่งนายสิบการกีฬากองทัพภาคที่ 2 สังกัดกองทัพภาคที่ 2     

3 นายชนพล          พลรักษ์                        สังกัดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

4 นายปรีชา              ช่างหล่อ                    สังกัดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

5 นายสหัส             สุขมณี                         สังกัดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

6 นางสวรินทร์         มะเริงสิทธ์                    สังกัดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

7 นายมนตรี            เสริมศรี                       สังกัดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments