STP English Camp for Teachers 2015

โพสต์10 ธ.ค. 2558 06:23โดยSawan STP   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2558 07:48 ]
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน ให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับครูชาวต่างชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ Comments