สายสัมพันธ์น้อง-พี่ เทาฟ้า ม.6 รุ่นที่ 28

โพสต์22 ก.พ. 2560 06:26โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ เทาฟ้า ม.6 รุ่นที่ 28 แสดงความยินดีกับพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Comments