สัปดาห์สุนทรภู่

โพสต์26 มิ.ย. 2558 08:55โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมกรรมสัปดาห์สุนทรภู่  ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยวันพุธที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  มีกิจกรรมชมละครมหัศจรรย์วรรณคดี เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์  จากคณะละคร ศรนักเล่าเรื่อง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมชมละคร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  และในวันที่ ๒๖ มิถถุนายน ๒๕๕๘  ได้จัดกิจกรรมในพิธีหน้าเสาธง เพื่อร่วมระลึกถึงและสดุดีท่านสุนทรภู่  โดยท่านผู้อำนวยการโกศล  พงษ์พานิช  ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

Comments