แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-net สูงสุด

โพสต์19 พ.ค. 2559 07:51โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภทรวรรธน์ ศุภพฤกษพงศ์ สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นางสาวอรนิภา ปะวะโน สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ได้อันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments