แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 2558

โพสต์26 ม.ค. 2559 01:13โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 21 มกราคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 ซึ่งรางวัลหนึ่งแสนครูดี ้คุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2558

Comments