โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อบรม Google ให้บุคลากรทั้งโรงเรียน

โพสต์5 ต.ค. 2558 09:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2558 15:37 โดย Sawan STP ]
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยงาน ICT จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในสถานศึกษา โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 170 คน ซึ่งคณะวิทยากรได้แก่ครูแกนนำด้าน Google Apps โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ (#Google STP Technology Innovator) และ #GEG Korat ซึ่งงานนี้คณะครูทุกท่านได้เรียนรู้การใช้งาน #suratham.ac.th และการใช้ Google Drive ในการแชร์เอกสารทำงานร่วมกันในโรงเรียน


Comments