โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

โพสต์14 มิ.ย. 2559 01:13โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ร่วมพิธีวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมพลัง"ประชารัฐ" พลิกฟื้นผืนป่า และร่วมปลูกต้นไม้ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน (ป่าชุมชนเขาสามสิบล่างและเขาเขียว) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

Comments