โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์27 ก.ย. 2559 11:05โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:06 โดย นายประสาน ไปใหม่ ]

วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้านการศึกษา โดยการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งผลการประเมิน คือ ผ่านระดับ 5
Comments