โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์5 ต.ค. 2558 07:07โดยSawan STP
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด นำคณะครูเยี่ยมศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนระหว่างโรงเรียน

Comments