โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ศึกษาดูงาน Google Apps

โพสต์24 ก.ค. 2558 08:22โดยSawan STP
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ภพธนา ปิ่นนาค ได้นำตัวแทนครูขอศึกษาดูงาน และขอทำ MOU กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในการดูแลเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งาน Google Apps ของโรงเรียน


Comments