ประกาศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้าง อาคารเรียน 324ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 ธ.ค. 2559 21:09โดยKanyarat Sirimathep
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้าง อาคารเรียน 324ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบด้านล่างนี้