ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre Suratham 2018 Test

โพสต์18 ม.ค. 2561 01:03โดยKanyarat Sirimathep


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบความรู้ทางวิชาการ  “
Pre Suratham 2018 Test”  ตามเอกสารแนบท้ายนี้
อนึ่ง กรณีมีข้อสงสัยประการใด เช่น ไม่พบรายชื่อ หรือชื่อ-สกุลผิด แจ้งได้ที่
1. นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร โทร :  090-2395721
2. นางกรวินท์ตา  ทนงค์ โทร : 087-2263471

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ pre-suratham 2018


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.3