ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา และเข้าพิธีรับใบประกาศ

โพสต์28 มี.ค. 2558 06:42โดยSawan STP   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2558 06:45 ]


นัดหมายนักเรียน ม.3 และ ม.6

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6  ปีการศึกษา  2557

วันที่  30  มีนาคม  2558  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

------------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา 07.30 -  08.20 น. -  รายงานตัว

เวลา 08.20 - 08.50 น. -  นักเรียนม. 3  และม. 6  เข้าห้องประชุม

เวลา 09.00 น. -  พิธีมอบประกาศนียบัตร

การปฏิบัติ 1.  มาตามกำหนดเวลา  

       (หากไม่มารับ  หรือมาไม่ทันรายงานตัวให้รอรับพร้อมกับนักเรียนที่จบรุ่นที่ 2 ประมาณวันที่ 6 เมษายน 2558 

            2.  การแต่งกาย  ชุดนักเรียนที่ถูกต้องเท่านั้น 

            3.  ผม  ถูกต้องตามระเบียบ (ไม่ทำสีผม )Ċ
Sawan STP,
28 มี.ค. 2558 06:42
Ċ
Sawan STP,
28 มี.ค. 2558 06:42
Comments