ประกาศผลสอบ Pre Suratham 2019 Test

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:06โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2562 06:30 ]


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดไปต่ำสุด)

Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 ม.ค. 2562 00:06
Comments