ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ (รอบโควต้า)

โพสต์20 ก.พ. 2558 04:48โดยSawan STP   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2558 05:06 ]

ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โควตานักเรียนเดิม)

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการปกติ ประจำปีการศึกษา  2558


ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบด้านล่าง
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้รายงานตัว วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ห้องวิชาการ
นักเรียนที่สำรอง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ห้องวิชาการ


Ċ
Sawan STP,
20 ก.พ. 2558 05:05
Ċ
Sawan STP,
20 ก.พ. 2558 05:05
Ċ
Sawan STP,
20 ก.พ. 2558 05:05
Comments