ประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Suratham 2018 Test”

โพสต์24 ม.ค. 2561 11:47โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 21:33 ]

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ขอประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ  “
Pre Suratham 2018 Test”  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


คะแนนรวม ป.6


คณิต ป.6


วิทย์ ป.6


อังกฤษ ป.6


คะแนนรวม ม.3


คณิต ม.3


วิทย์ ม.3


อังกฤษ ม.3


Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
24 ม.ค. 2561 11:47
Comments