ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:34โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 18:37 ]

ในวันมอบตัวเข้าเรียนวันที่ 9 เมษายน 2562 
    ให้นักเรียนเตรียมเอกสารเพื่อมาลงทะเบียนเข้าใช้ app MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน
    โดยเตรียมเอกสารดังนี้
        1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
        2. เตรียมเงินจำนวน 10 บาท เพื่อเปิดบัญชี

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต


ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา


ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ไทย-สังคม

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการศิลป์-ภาษา

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการเรียนไทย-สังคม