ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:11โดยKanyarat Sirimathep

ประเภทที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประเภทที่ 2 นักเรียนทั่วไป


ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลและกรีฑา

ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ