ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

โพสต์26 เม.ย. 2558 20:59โดยPerson suratham   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2558 21:03 ]
https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/stp/_/rsrc/1428379792537/teriym-kar-kxn-reiyn/prakasrabsmakhrkhruxatracangwichakhxmphiwtexrcanwn1xatra/STP_logo.jpg


    ตามประกาศของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ  สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท  จำนวน 1 อัตรา  นั้น
    โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลดังนี้

        ผู้ที่สอบได้คือ  นางอนุธิดา  ภู่ภัทรางค์

    ให้ผู้สอบได้มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล อาคารคูณพิทักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา  09.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์Comments