ประกาศผลการพิจารณาคัลเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์5 ต.ค. 2558 20:31โดยโสต์ ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลพิจารณาคัลเสือกลุกจ้างชั่วคราว 
อันดับ 1. นางสาวอุไร  นาเมืองรักษ์ 
สำรอง
1. นางสาวพิมผกา  ตูบสันเทียะ
2. นางสาวรุ่งฤดี  คำพิมพ์
ให้ผุ้ทีได้รับคัดเลือกอันดับ 1 มารายงานตัวในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Ċ
Scan.pdf
(182k)
โสต์ ประชาสัมพันธ์,
5 ต.ค. 2558 20:31
Comments