ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ปี2559

โพสต์28 มี.ค. 2559 00:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 00:36 ]
 นักเรียนที่ประสงค์จะขอกู้เงินกยศ. มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. รายได้ผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน 200000 บาท
2.มีผลการเรียนที่กรรมการกำหนด
3.มีความประพฤติเรียบร้อย
4 มีเอกสารโครงการจิตอาสา
หมายเหตุ  นักเรียนและผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่งานแนะแนว
Comments