ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6

โพสต์16 พ.ค. 2559 01:27โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 01:28 ]
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียน ระเบียบการปฏิบัติตัวของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง และโรงเรียน
Comments