ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 07:40โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และให้ครูที่ปรึกษาชี้แจงการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


Comments