ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรม EP/MEP Family Day

โพสต์28 ส.ค. 2559 19:51โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 19:52 ]
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP / Mini English Program: MEP) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรม EP/MEP Family Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในโครงการทุกระดับชั้น

   
Comments