ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:17โดยนางสาวกศิธิชา ติคําลํา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:36 ]
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  ได้มีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าโครงการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ซึ่งมีประธานในการประชุมคือ พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ....
  
Comments