ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:19โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน” สถานที่ ทิศเหนือลานอเนกประสงค์ ทภ.2 จัดโดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

 Comments