พระธรรมทูตอบรมธรรมะและศีลธรรมให้กับนักเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:18โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 พระธรรมทูต ได้มาเทศนาสอนธรรมะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments