พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ Pre Suratham 2016 test

โพสต์29 ก.พ. 2559 23:36โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนางวรรณิภา สำเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ แสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละรายวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre Suratham 2016 test

Comments