พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

โพสต์19 พ.ค. 2559 08:21โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โครงการห้องเรียนพิเศษ การท่องเที่ยวและการโรงแรม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม โรงเรียนเมืองคง โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

Comments