พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ​​​​​​​​​​​​​​​​ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์14 ก.ค. 2559 18:05โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดย นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (ห้องประชุมสภา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
Comments