เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผอ.โกศล พงษ์พานิช

โพสต์26 ส.ค. 2558 18:20โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2559 23:07 โดย Kanyarat Sirimathep ]

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียน                                  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประเมิน   นายโกศล  พงษ์พานิช

โรงเรียน    โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์     2557       


ชื่อเรื่อง              การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้างชุดการเรียนการสอนของครู ตามโครงการพัฒนา                                             การเรียนการสอนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย                 นายโกศล  พงษ์พานิช

โรงเรียน            โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์             2558


รายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง

Ċ
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์,
26 ส.ค. 2558 18:20
Ċ
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์,
26 ส.ค. 2558 18:20
Comments